ქარხნული ტური

კომპანიის სიძლიერე

კომპანიას აქვს 22 გადამამუშავებელი ცენტრი, ოთხი სლაიდერი დამუშავების გრავიურა, ათობით წისქვილი და სხვა მოწყობილობა

პარტნიორები

კვალიფიკაცია